Nieuwjaarsontbijt FTA

Beste Freetimers,

De meeste van jullie zijn het afgelopen jaar weer actief geweest met rennen, bootcampen of wandelen. Wat is er dan leuker om het nieuwe jaar 2020 op een gezellige en ontspannen manier te beginnen met ons traditionele jaarlijkse nieuwjaarsontbijt.

Op 5 januari 2020 zal het nieuwjaarsontbijt, weer plaatsvinden in restaurant De Kraal, om 10.15 uur (aansluitend aan het wandelen cq. de training).
Ook partners zijn natuurlijk weer van harte welkom.

Let op: de kosten voor het ontbijt bedragen:
€ 10,00 voor leden en sponsorleden.
€ 14,40 voor niet-leden.

Gaarne aanmelden vóór 24 december 2019 door het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL31 INGB 0665 2354 53 van Freetime Action o.v.v. nieuwjaarsontbijt 2020 en je voor- en achternaam.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2020.

Tot 5 januari 2020.

Groetjes,

Riet Trienekens
Ans van den Hurk
Tiny Latiers

Jumbo Benders spek de kas actie

Beste Freetimers,

Dit jaar doen wij als club weer mee aan de jumbo spek de kas actie. Bij
Jumbo Benders Venlo en Jumbo Benders Blerick krijgt u bij elke 10 euro
een waardepunt/voucher. Deze kunt u scannen bij de speciale “spek de kas “ zuil. Na
het scannen kan de waardepunt/voucher gedoneerd worden aan onze
verenigingen. Hoe meer vouchers, des te hoger ons eindbedrag. Dus vraag
familie, vrienden, buren enz. om de waardepunten/vouchers te doneren aan onze club.
(Of vraag de waardepunten/vouchers zodat we ze zelf kunnen scannen en toekennen aan onze club.

Met het opgehaalde bedrag willen wij graag het clublokaal opknappen.

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan het bestuur.

Groetjes

Het bestuur van Freetime-action

Lief en leed

 

Beste Freetimers,

Zoals de meesten van jullie weten zorg ik voor het “Potje van Lief en Leed” waaruit kaartjes, bloemen of een presentje gekocht kunnen worden bij blessures, ziektes of bv na de Venloop, geboortes e.d.
Nu het potje leeg begint te raken wil ik jullie vragen om opnieuw een vrijwillige bijdrage te doen van € 3,- .

Op zondag en woensdag kan dat bij mij of bij Riet; op de andere dagen via de trainer of in het zakje dat in het doosje voor de sleutels ligt. Schrijf even je naam op het briefje.

Met sportieve groet,
Guusje van Bavel