FTA’s nieuwjaarsborrel 2029

 Beste Freetimers,

Nog een aantal weken dan is 2018 alweer voorbij.
Op 6 januari 2019 zal ons jaarlijks, zeer gezellige nieuwjaarsontbijt, weer plaatsvinden in restaurant De Kraal, om 10.15 uur (aansluitend aan het wandelen cq. de training).

Ook partners zijn natuurlijk weer van harte welkom.
Let op: de kosten voor het ontbijt bedragen:
€ 10,00 voor leden en sponsorleden;
€ 13,90 voor niet-leden.

Gaarne aanmelden vóór 24 december 2018 door het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL31 INGB 0665 2354 53 van Freetime Action o.v.v. nieuwjaarsontbijt 2019 en je naam.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2019.
Tot 6 januari 2019.

Groetjes,
Riet Trienekens (riettrienekens@hotmail.com)
Ans van den Hurk (Avandenhurk22@hotmail.com)
Tiny Latiers (tinylatiers@kpnplanet.nl)

Lief en leed

 

Beste Freetimers,

Zoals de meesten van jullie weten zorg ik voor het “Potje van Lief en Leed” waaruit kaartjes, bloemen of een presentje gekocht kunnen worden bij blessures, ziektes of bv na de Venloop, geboortes e.d.
Nu het potje leeg begint te raken wil ik jullie vragen om opnieuw een vrijwillige bijdrage te doen van € 3,- .

Op zondag en woensdag kan dat bij mij of bij Riet; op de andere dagen via de trainer of in het zakje dat in het doosje voor de sleutels ligt. Schrijf even je naam op het briefje.

Met sportieve groet,
Guusje van Bavel