Lesavonden reanimatie en AED 2023 succesvol

Op 4 en 11 april 2023 is in samenwerking met Venlo-Fit voor leden van Freetime Action en Venlose Boys een lesavond reanimatie en AED verzorgd.

Van de 15 deelnemers waren vier Venlose Boys leden, de overigen waren Freetime Action leden.

Sinds de coronaperiode had niemand van de aanwezigen een les of herhalingsles kunnen volgen.

Van een deskundige instructeur van ‘veiligondernemen’ kregen we te horen wanneer er noodzaak tot reanimeren is en hoe we dan het beste kunnen handelen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de AED die op het sportterrein rechts naast de trappen van de kantine van Venlose Boys hangt.

Wat extra informatie en diepgang kwam goed van pas.
Diverse situaties uit de praktijk zijn uitgelegd en besproken, waardoor ons duidelijk is geworden dat reanimeren meer is dan hartmassage en beademen.
Benadrukt werd ook dat reanimeren altijd een keuze van jezelf  is en dat je eigen veiligheid voorop moet staan.

Na dit gedeelte heeft moest deelnemer het geleerde stappenplan in de praktijk brengen.
Op de grond lag een reanimatiepop, het oefenslachtoffer. Eerst aanschudden en aanspreken, dan ademhaling controleren. Natuurlijk had ons slachtoffer géén ademhaling.
Een concreet iemand opdracht geven om 112 te bellen en door te geven dat een reanimatie gaande is en waar. Een ander opdracht geven een AED te halen. Hierna meteen met reanimeren beginnen en alleen stoppen voor het behandelen met de AED. Dan verder reanimeren tot het ambulance personeel het van je over neemt.

Voor enkele deelnemers was dit hun eerste les, voor het gros was het een herhaling van eerder gevolgde lessen.

Alle deelnemers hebben het certificaat behaald. Van Freetime Action zijn dit:

Riet Trienekens
Karien van Roessel
Ans van den Hurk
Moniek Rijk
Robert Lommen
Henny en Piet Pepels
Bert Creemers
Joris Slingerland
Joep Geelen
Ivonne Hendrikx

Namens ons allen van harte gefeliciteerd!